Memur maaşı teklifi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komitede, ’6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Sarsıntıların Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı. Birinci imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin ayrıntılarını paylaştı. Ök, teklifle en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL’ye çıkacağını, 11 ili etkileyen zelzele bölgesine yönelik düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Ök, şöyle dedi:

“6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen zelzelelerin tesirlerinin azaltılmasına yönelik alınan önlemler nedeniyle ortaya çıkan finansman muhtaçlığının karşılanmasına katkı sağlanması için 31 Aralık 2023 tarihine kadar birinci sefer kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan, bir keze mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek vergi alınması öngörülmektedir. Zelzeleler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile sarsıntı nedeniyle eşi yahut birinci derece hısımlarını kaybeden mükelleflere ilişkin taraflardan da ek motorlu taşıtlar vergisi alınmayacaktır.”

Ök, getirdikleri teklifle kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışına uygulanan KDV istisnasını kaldırdıklarını belirterek, “Mevcut durumda aktifinde en az 2 yıl müddetle bulunan taşınmazın satışı gerçekleşiyorsa bundan KDV almıyorduk. Getirdiğimiz KDV istisnasının kaldırılması, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Bugüne kadar vatandaşların ekonomik telaşlarını göz önünde bulundurarak dayanakları hayata geçirdik” dedi.

Covid 19 periyodunda salgınla çaba kapsamında kesilen cezaların iade edileceğini de belirten Ök, “Düzenlemeyle 321 bin bireyden tahsil edilen 308 milyon lira idari para cezasının iade edileceği iddia edilmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, teklifle ilgili çıkardığı tesir tahliline nazaran; yaklaşık, 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ve fiyatlarında yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 yılında merkezi idare bütçesine ek maliyetinin 177 milyar TL olacağı öngörüldü. Tesir tahlilinde; 2023 yılı ocak ayında 37,2 milyar TL MTV tahakkuku gerçekleşirken, deprem bölgesine yönelik verilecek istisnalar ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alındığında yaklaşık 30 milyar lira ek gelir tesiri hesaplandı. Komitede, teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir